Molla Gürani Parkı

  Parkımız; her gün açık olup aşağıdaki hizmetler verilmektedir.

        • Büfe
        • Basketbol Sahası
        • Havuz
        • Kafeterya
        • Tren

 

     Molla Gürani Kimdir?

     Osmanlı âlimlerinden ve büyük velî. Dördüncü Osmanlı şeyhulislâmı. İsmi, Ahmed bin İsmâil bin Osman Gürânî, lakabı Şerefüddîn, Şihâbüddîn ve Molla Gürânî´dir. Daha çok Molla Gürânî lakabıyla tanınıp, meşhûr oldu. 1410 (H.813) senesinde, Sûriye´nin Gürân kasabasına bağlı bir köyde doğdu. Doğduğu yere nisbetle "Gürânî" denilmiştir.

     Molla Gürânî, küçük yaşta Kur´ân-ı kerîmi ezberledi. Sarf, nahiv, beyân, meânî gibi âlet ve kırâat ilmini öğrendi. Sonra ilim öğrenmek için Bağdât, Diyarbakır, Hıns ve Hayfa şehirlerine gitti. On yedi yaşında iken de Şam´a gidip, bir müddet oradaki âlimlerden ders alıp, ilim tahsîl etti.Molla Gürânî´nin İstanbul´a gelişi şöyle vukû bulmuştur: O devrin meşhûr Osmanlı âlimlerindenMolla Yegân hacca gittiğinde, Kâhire´ye uğradı. Orada Molla Gürânî´yi tanıyıp, onun dîne bağlılığını ve ilimdeki yüksek derecesini görünce, İstanbul´a getirmek istedi. Lütuf ve iltifât göstererek istanbul´a gelmesini söyledi. O da bu teklifi kabûl edip, Molla Yegân ile birlikte İstanbul´a geldi.
 Molla Gürânî; heybetli, vakûr, sarsılmaz bir ilim haysiyetine ve ahlâkına sâhipti. Uzun boylu, gür sakallı, doğru ve açık sözlüydü. Vezîrleri adlarıyla çağırır, Sultanın huzûruna girince, yüksek sesle selâm verip, müsâfeha yapardı.Dâvet edilmedikçe ve bayram günlerinden başka zamanlarda saraya gitmezdi. Molla Gürânî,  1488 (H.893) yılında vefat etti.

Adres : İnönü Mah. Mehmet Akif Bulvarı No:34 Bağcılar / İstanbul